Follow me on Instagram

2016年10月11日 星期二

新三陽南貨 - 蟹季來了蟹季,又來了。

大閘蟹真不能吃得多,既然配額有限,要食就食好的,大家同意嗎?

坊間愈來愈多地方做任食,三兩幾四兩蟹,讓你吃過夠,許多人覺得抵食,蜂擁而至,我就唔會咁樣浪費我既Quota了。

說我要高又好奄尖又好我食蟹,5兩左右為首選,只吃公不吃乸。而真正的享受,往往是買回家/ 朋友家,慢慢飲住花雕,邊傾邊嘆。

今年剛巧有舊同事,問我邊度買蟹好,話要向老婆大人交代。

那就帶佢去九城新三陽,揀半籮靚蟹,順帶自己也拿幾隻回去,造就筆者都有口福。我同佢揀,是五兩三的,個人認為,最為合適。

   
 
眼仔碌碌


揀蟹,要留意三大重點。眼仔碌碌、精精靈靈是其一;再者,反轉蟹肚,帶淡黃色,接下去飽滿、結實;最後,拉一拉兩邊蟹腳,發覺佢會同你鬥力的,就是好。

買蟹時,大多已跟上紫蘇葉、蟹醋、薑,以及黃糖。

蒸蟹查實無咩技巧。先用牙刷洗乾淨隻蟹,要小心避俾蟹爪爪傷。滾水放入紫蘇葉 (再鋪幾片在蟹上),反轉蟹來蒸。一般而言,五兩幾既蟹,廿分鐘之內便可。

 
食蟹影相真煩... 震晒! 見到白羔嗎?

甘香多羔,有白羔 蟹肉千祈唔好浪費。同事大呼話交到功課,得到老婆大人讚賞,威番次。

大閘蟹始終係巧寒涼,任你好似我咁燥底食完也要記緊飲番杯薑茶,或者食碗薑汁湯丸呀!


店鋪資料:
新三陽南貨
九龍城侯王道49號

6 則留言: